Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING ROGI TRADING HOLLAND bv


24 mei 2018


Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers.


Graag maken wij u erop attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.


Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.


Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.


U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.


Rogi Trading Holland BV kan de volgende persoonsgegevens verwerken:


 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mail adres
 • Uw IP-adres

 

Doeleinden:


Rogi Trading Holland BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:


 • Afhandelen van bestellingen
 • Uitvoeren van de overeenkomst
 • Verwerken van betalingen
 • Onderhouden van een commerciële relatie en marketing
 • Bieden van (technische) ondersteuning en klantenservice
 • Het naleven van wettelijke verplichtingen

 

Doorgifte aan derden


In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden.


Cookies


Op deze website wordt gebruik gemaakt van zogenoemde “cookies”, die ertoe dienen onze internetpagina’s gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken – bijvoorbeeld om het gebruik van en het navigeren door onze website te verbeteren. De cookies stellen ons in staat het aantal keren dat de website wordt aangeklikt en de algemene navigatie te meten. Uiteraard kunt u, indien uw browser dit toelaat, cookies weigeren. Houdt er rekening mee dat bepaalde functies van deze website mogelijk niet of alleen beperkt gebruikt kunnen worden wanneer uw browser zodanig ingesteld is dat het plaatsen van cookies (door onze website) geweigerd wordt. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Rogi Trading Holland BV te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.


Bewaarperiode persoonsgegevens


Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent, zullen wij uw gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte van u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact worden verwijderd. Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen.

Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen:


Rogi Trading Holland BV

Ambachtweg 18 – 5731 AG Mierlo

The Netherlands

+31 (0)492 599593

+31 (0)6 12027325

info@rogitrading.com

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Agree